گزارشی از اولین دوره آموزش نرم افزار Navisworks

آموزش مدلسازی پنج بعدی با نرم افزار Navisworks

به این نوشته امتیاز دهید

به منظور توسعه قابلیتهای جامعه مهندسی کشور جهت پیاده سازی متدولوژی BIM و لوازم آن، اولین دوره آموزش نرم افزار Navisworks با تمرکز بر تکنیک مدلسازی و برنامه ریزی پنج بعدی پروژه ها برگزار شد. در این دوره که برای اولین بار در ایران در دانشگاه پارس در حال برگزاری گردید  مروری جامع بر روش نوین BIM با تمرکز بر مدلسازی پنج بعدی و آموزش نرم افزار Navisworks ارائه گردید. در این دوره فرایندهای مورد نظر که توسط این نرم افزار تحت پوشش قرار میگیرند نیز مورد تمرکز قرار گرفته است. مدرس این دوره آقای مهندس علی ضیایی بوده اند.

در اولین جلسه از دوره آموزش نرم افزار Navisworks شرکت کنندگان با اصول و مبانی متدولوژی BIM در سرفصلهای متفاوتی آشنا شدند که برخی از آنها شامل پیش زمینه ظهور BIM و ضرورت آن در صنعت ساخت، اجزای این روش و حداقلهای مورد نیاز برای اجرای آن، مفهوم ساخت و ساز ناب (Lean Construction)، نقش BIM در گردش اطلاعات در طول چرخه حیات پروژه ها، روش اجرای  راهبری یکپارچه پروژه (IPD)، استانداردهای موجود در خصوص BIM شامل استاندارد NBIMS آمریکا و سری استانداردهای PAS 1192 انگلستان، مراتب بلوغ پیاده سازی BIM، نواحی به کارگیری BIM براساس CPIC، تکنولوژیهای ملازم با BIM از قبیل 3d scanners, AR & VR, UAV, Cloud Based Services, IOT، استانداردهای تبادل اطلاعات IFC و COBie، وضعیت پیاده سازی این روش در دنیا و نهایتا چالشهای به کارگیری آن بوده است.

آموزش مدلسازی پنج بعدی با نرم افزار Navisworks

مباحث اساسی BIM در این دوره تحت پوشش قرار گرفته است.


در جلسه دوم دوره آموزش نرم افزار Navisworks نیز مفاهیم LOD براساس استانداردهای آمریکا و انگلیس به منزله پیش نیاز عملی کردن و به اشتراک گذاشتن مدلهای BIM تشریح گردید و در ادامه مدلسازی پارامتریک تعریف و آشنایی عملی با محیط و قابلیتهای اصلی نرم افزار 2015 Revit براساس سرفصلهای رسمی Autodesk  انجام شد.

موضوع جلسه سوم دوره آموزش نرم افزار Navisworks  نیز آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه آشنایی با نرم افزار MS Project در دستور کار قرار داشته است. با توجه به چندین تخصصی بودن مبحث مدلسازی پنج بعدی پروژه ها با نرم افزار Navisworks فراگیری حداقلی از زیرساختها مورد هدف قرار دارد و در ادامه نرم افزار Navisworks آموزش داده شده است.

هم اکنون دوره آموزش نرم افزار Navisworks به پایان رسیده و دوره جدید به صورت فشرده در قالب کارگاه هشت ساعته در دو روز برگزار خواهد شد که ثبت نام توسط دانشگاه پارس انجام میگیرد.

شایان ذکر است که پیشتر کتاب آموزش نرم افزار Navisworks نیز توسط مدرس این دوره منتشر گردیده است.

برای مشاهده بخشهایی از پروژه نمونه انجام شده در دوره فوق با تکنیک برنامه ریزی پنج بعدی میتوانید به برگه ” فیلم آموزش BIM” مراجعه فرمایید.

آموزش نرم افزار Navisworks

پایان خبر – دوره آموزش نرم افزار Navisworks