ارزش نه میلیارد دلاری بازار BIM در سال 2020

ارزش نه میلیارد دلاری بازار BIM در سال 2020

به این نوشته امتیاز دهید

بررسی ها پیش بینی ارزش نه میلیارد دلاری بازار BIM در سال 2020 را نشان میدهد. مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM که شامل بکارگیری مدلهای دیجیتال و ساختاردهی اطلاعات در طول چرخه حیات پروژه میباشد براساس تحقیقی که اخیرا انجام شده است ارزش خدمات این بازار تا سال 2020 به عدد 8.646 میلیون دلار خواهد رسید.

این تحقیق با بررسی 111 بازار مختلف جداول و نمودارهایی را به تصویر کشیده است وضعیت این بخش را از سال 2013 تا سال 2020 نشان داده است. مدلسازی اطلاعات ساختمان که نسل آینده فناوری در صنعت ساخت میباشد در تمامی مراحل ساخت مفید بوده و چرخه مدیریت اطلاعات را به سود پروژه و کارفرما مدیریت میکند. کارایی این روش در کاهش هزینه و زمان و نیز بهبود عملکرد فرایندها مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است.

سرعت روی آوری به مدلسازی اطلاعات ساختمان در کشورهای در حال توسعه نیز در حال افزایش است هرچند که نرخ آن با توجه به ملاحظات اقتصادی و فرهنگی به نسبت پایینتر است. بکارگیری BIM در پروژه هایی با انواع کاربری تجاری، مسکونی، آموزشی و درمانی در حال گسترش است و علی الخصوص با توجه به امکاناتی که این روش در اختیار قرار میدهد پروژه های صنعتی با سرعت بیشتری در حال انتخاب این روش هستند.

این گزارش در مناطق مختلف جهان از قبیل آمریکای شمالی، اروپا و APAC و نیز آفریقا و خاورمیانه بررسی های خود را انجام داده است. هر کدام از این مناطق شامل کشورهای مختلفی بوده است که در این تحقیق لحاظ شده است.

ارزش این بازار در سال 2013 برابر با 2640 میلیون دلار برآورد شده است که با در نظر گرفتن ارزش نه میلیارد دلاری بازار BIM در سال 2020 نرخ رشد 17% سالیانه را میتوان تشخیص داد. نرم افزارها و کاربران این متدولوژی هر دو در حال گسترش هستند و بازار مناسبی از این حیث ایجاد شده است. تولید کنندگان مختلف نرم افزار از قبیل Autodesk، Bentley و مشابه آن در حال رقابت برای بدست آوردن سهم بیشتر از این بازار هستند.

دانلود بروشور گزارش ارزش نه میلیارد دلاری بازار BIM در سال 2020