استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو

استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو

به این نوشته امتیاز دهید

مزایای پیاده سازی BIM در  زمان اجرا و به خصوص در زمان بهره برداری، استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو را فراگیر کرده است.

شبکه مترو در دوحه اینبار برای یک خط مترو 6.7 کیلومتری از یک مشاور آلمانی برای پیاده سازی مدلهای مبتنی بر BIM استفاده کرده است، پیشتر نیز این شرکت در دیگر خطوط مترو در این کشور فعالیتهایی داشته است. شرکت Hochtief ViCon با توجه به قابلیتهای خود در مدلسازی اطلاعات ساختمان برنده این پروژه اعلام شده است و قرار است خدمات BIM را برای کنسرسیوم GV که شامل یک شرکت ایتالیایی و یک شرکت کره ای به همراه یک شرکت قطری میباشد را ارائه کند.

استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو

استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو

این خط متروی 6.7 کیلومتری از دو ایستگاه عمده متروی دوحه عبور میکند که دانشگاه دوحه در بخش فوقانی و لوسیل در بخش کم ارتفاع میباشد. شرح خدمات این شرکت شامل آماده کردن مدارک اولیه و تهیه برنامه اجرایی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان خواهد بود و قرار است در مراحل اجرایی نیز در کنار کنسرسیوم فعالیت داشته باشد. برنامه گسترش مترو قطر در سالهای اخیر با شتاب بیشتری برای ایجاد زیرساخت حمل و نقل آسانتر در حال پیگیری است.

استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو

مدلهای اطلاعاتی مترو

شرکتهای بین المللی که در این کشور فعالیت میکنند تکنولوژیهای نوین را نیز با خود به همراه آورده اند که متدولوژی و تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان نیز به همین ترتیب در حال گسترش میباشد. استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان علی الخصوص در زمینه مدلهای تاسیساتی مترو میتواند کمک شایان ذکری در ایجاد درکی کامل از وضعیت طراحی پروژه فراهم نماید که بتوان خطاها را پیش از ورود به اجرا پیدا کرده و اصلاح نمود.

استفاده از این مدلها در زمان بهره برداری نیز بسیار موثر خواهد بود و انتقال اطلاعات واقعی اجرا به گروه بهره برداری را تسهیل مینماید. هم اینک با استفاده از تکنولوژیهای مبتنی بر اینترنت رویه های موجود در دنیا به سمت بهره برداری و نگهداری مبتنی بر هوش مصنوعی در حال انتقال است.

استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مترو

مدلهای اطلاعاتی مترو