برنامه دولت بریتانیا در پیاده سازی BIM منجر به صرفه جویی 1300 میلیون دلاری گردید.

Digital-Built-Britain

به این نوشته امتیاز دهید

BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان بریتانیا را به صرفه جویی 1300 میلیون دلاری رسانیده است و به این ترتیب برنامه دولت این کشور را بسیار کارآمد و موفقیت آمیز نموده است.  مطابق آمار ارائه شده توسط معاون اجرایی تجاری دولت انگلیس، برنامه ای که این کشور برای اجبار استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در تمامی پروژه های عمومی تا سال 2016 طرح ریزی کرده بود، تا کنون منجر به صرفه جویی 840 میلیون پوندی در بودجه عمومی این کشور شده است که این امر نشاندهنده تاثیر بسیار قابل ملاحظه متدولوژی BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان در عملکرد پروژه ها دارد.

در ادامه این طرح، امسال دولت انگلیس برنامه جدید خود برای حرکت به سمت سطح سوم بلوغ BIM را ارائه کرده که توسط Vince Cable  اطلاع رسانی گردید.  این برنامه که تحت عنوان Digital Built Britain ارائه شده به تفصیل نیازمندیهای مورد نظر را بیان میکند.

کشور انگلستان که چندین سال است برنامه ای بسیار گستره در کشور خود برای پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان اجرا کرده است، به یکی از مناطق پیشرو در جهان از این حیث تبدیل گردیده است و فعالین بسیاری در این کشور مشغول توسعه و پیشرفت در این علم نوین هستند.

برای دریافت فایل این برنامه اینجا را کلیک کنید.