برنامه ریزی دبی برای گسترش استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان و توسعه پایدار

مدلسازی اطلاعات ساختمان، توسعه پایدار، دبی

به این نوشته امتیاز دهید

برنامه ریزی دبی برای گسترش استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان و توسعه پایدار- معاون برنامه ریزی و مهندسی شهرداری دبی اعلام کرد که طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط دولت، زیربنای محیطهای شهری در دبی طی پنج سال آتی دو برابر خواهد شد و لحاظ نمودن ملاحظات توسعه پایدار و مدلسازی اطلاعات ساختمان در این خصوص اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مدلسازی اطلاعات ساختمان در دبی

مدلسازی اطلاعات ساختمان، توسعه پایدار، دبی

طبق گفته آقای عبداله محمد رفی، در چشم انداز 2020 این شهر اقدامات مرتبط با این الگوها مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این موضوع در همایشی در دانشگاه کانادایی دبی CUD عنوان گردید. این مقام دبی با بیان سیاستهای اتخاذ شده در ارتباط با چشم انداز سال 2021 این شهر به عنوان شهری هوشمند و پایدار از تمامی صاحبان صنایع، دانشگاهیان و جامعه درخواست نمود که نسبت به این موضوع آگاه بوده و احساس مسئولیت نمایند. امارات از کشورهای پیشرو در بکارگیری متدولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان در خاورمیانه میباشد.

روز توسعه پایدار توسط دانشگاه فوق با همکاری مرکز زیست محیطی شهرهای عربی در تاریخ 22 آپریل برگزار گردید.