برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران
5 (100%) 2 votes

اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران توسط گروه مهندسی OCPM و با حضور نمایندگان برخی از پیمانکاران و مشاورین تراز اول ایران برگزار گردید. در این سمینار که با محوریت روبوت متره و برآورد بیمکار برنامه ریزی شده بود به بحث و تبادل نظر در خصوص به کارگیری این رویکرد نوین پرداخته شد. تاریخ برگزاری این سمینار  13 مرداد 95 و در تهران بوده است.

در ابتدای این سمینار جایگاه روبوت متره و برآورد بیمکار در فرایندهای BIM تشریح گردیده و به بررسی رویکردهای حال حاضر در سطح دنیا در خصوص متره و برآورد مبتنی بر BIM پرداخته شد. در ادامه با ارائه مثالهایی واقعی از نحوه به کارگیری بیمکار در پروژه های مختلف بررسی گردید و حاضرین نکات و سوالات مورد نظر خود را مطرح نمودند.

در این سمینار بر لزوم تغییر در فرایندهای سنتی و مرسوم در حوزه صنعت ساخت تاکید گردیده و روبوت متره و برآورد بیمکار به عنوان ابزاری بومی در این خصوص که امکان بکارگیری BIM را در سطحی متعالی در ایران فراهم میکند معرفی و مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

در این سمینار نمایندگانی از شرکتهای بلندپایه، مهندسین مشاور گروه چهار، مهندسین مشاور موج نو، مهندسین مشاور موننکو، مهندسین مشاور شاخه تجربی کلانشهر، مهندسین مشاور سازه پردازی ایران، شرکت ساید بتن، شرکت دی، مهندسین مشاور پیشگامان فن اندیش تهران، مهندسین مشاور سطح و صنعت، مشاور صنعتی ایران، مهندسین مشاور صحن بوستان، شرکت پایندان،  شرکت ژالکه  ، مهندسین مشاور طرح و تدبیر ماندگار و … حضور داشتند.

 

شروع سمینار با معرفی ارائه کنندگان و حضار انجام گرفت و در ابتدا لزوم تحول در بخش متره و برآورد پروژه ها همانند آنچه در خصوص تحول از طراحی دستی به طراحی رایانه ای و محاسبات دستی به محاسبات رایانه ای در دهه های پیش انجام گرفته مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه با معرفی گذار متدولوژی BIM و پتانسیل آن در حوزه متره و برآورد، رویکردهایی که در حال حاضر در سطح جهان در این بخش وجود دارد در سه نوع موجود به همراه نرم افزارهای مورد استفاده در هر بخش مورد تحلیل قرار گرفت. با اینحال با توجه به لزوم ایجاد quantificationهای مورد نیاز در ایران و مهم تر از آن اتصال به بانک اطلاعات هزینه های بومی یعنی فهرست بها، رویکرد چهارم یعنی رویکرد بیمکار تشریح شد.
در این رویکرد تمامی قابلیتهای یک نرم افزار مستقل برآورد احجام و هزینه به محبوب ترین نرم افزار BIM یعنی Autodesk Revit افزوده میشود و از این طریق مزایای فراوانی نسبت به دیگر روشها حاصل میشود ضمن اینکه بیمکار برای فهرست بهای ایران تهیه شده گردیده است.

اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

سپس به مقایسه رویکرد بیمکار با دیگر رویکردهای موجود در سطح جهان پرداخته شده و این مقایسه در معیارهای متفاوتی از قبیل سادگی، قابلیت اطمینان، تبادل اطلاعات، عملکرد یکپارچه با تغییرات، قابلیت کنترل و حصول اطمینان از صحیح بودن مدل و برآورد، گزارش گیری ها و مواردی از این دست بررسی شد.

در ادامه به بخشهایی از صنعت ساخت که بیمکار میتواند مورد استفاده قرار بگیرد پرداخته شد که این کاربرد از زمان طراحی مفهومی و مقایسه گزینه ها، تا زمان تهیه برآورد اصلی، صورت وضعیتها، صورت جلسات، برآورد مصالح جهت خرید، مدیریت پروژه از لحاظ محاسبه زمان و منابع کل و جزء پروژه و مواردی از این دست را تحت پوشش قرار خواهد داد.

در بخش دوم با بررسی دو مدل واقعی، جامعیت و هوشمندی بیمکار بررسی شد. برای مثال در یکی از مدلها که یک سازه بتنی ساده و در عین حال با پیچیدگی فراوان را نمایش میداد، چگونگی لحاظ شدن ارتفاع قالب بندی ها، سطوح خارجی، بازشوها، درز انبساط و … در برآوردهای بیمکار مورد بررسی قرار گرفت که این هوشمندی مورد توجه حضار قرار گرفت.

در همین حال هوشمندی بیمکار در بخش اختصاص آیتم نیز بررسی شد که شامل موارد بسیاری از قبیل ارائه تمامی آیتمها و اضافه بهای قابل پرداخت به صورت یکپارچه بود که کاربر را حتی از مراجعه به فهرست بها بی نیاز خواهد ساخت.

2

 

پیرو پرسشهای مطروحه به استحضار میرساند عرضه بیمکار به صورت محدود انجام گرفته و پس از آن ، هم اکنون صرفا برای کارفرمایان طرف قرارداد با گروه قابل پیاده سازی خواهد بود.