به کارگیری BIM در خاورمیانه هنوز سطحی و در مراحل ابتدایی خود میباشد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در خاورمیانه

به این نوشته امتیاز دهید

هرچند که مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در خاورمیانه با گسترش فراوانی روبروست اما به گفته متخصصین پیاده سازی و کاربرد BIM در خاورمیانه هنوز با آنچه به کارگیری موثر میباشد فاصله زیادی دارد. طبق اخبار منتشر شده در Construction ME که به بررسی وضعیت پیاده سازی این تکنولوژی در منطقه خاور میانه پرداخته، تمامی متخصصینی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند متفق القول هستند که هنوز راه بسیار طولانی و کارهای زیادی برای انجام وجود دارد و تاکنون به کارگیری BIM در خاورمیانه هنوز سطحی و در مراحل ابتدایی خود میباشد.

Luay Azzam مدیر اجرایی یک شرکت مهندسی در ابوظبی میگوید که استفاده از BIM هنوز بسیار سطحی است و باید به کارگیری اصولی تر مد نظر قرار گیرد چرا که منافع فراوانی قابل دستیابی است. عوامل پروژه باید با استفاده از BIM همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند و تغییرات در فرایندها را مد نظر قرار دهند.

او میگوید رکود موجود در صنعت ساخت منطقه که به تدریج در حال پایان یافتن است یکی از دلایل این موضوع است و به تدریج با رفع آن استفاده از BIM گسترش بیشتری خواهد یافت.

اجرای روش مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM پیش نیازهای فراوانی دارد که آموزش و ایجاد زیرساختهای لازم در جامعه مهندسی یکی از ضروری ترین آنها به شمار میرود. در حال حاضر خاورمیانه با کمک شرکتهای بین المللی در حال انجام پروژه های خود میباشد ولی هنوز جامعه مهندسی در این منطقه از رشد کافی در خصوص مدلسازی اطلاعات ساختمان بهره مند نشده است که این امر مستلزم زمان و تلاش این بخش از جهان خواهد بود.

اجرای صحیح و غیر سطحی مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور دستیابی به مزایای آن از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است چه بسا به کارگیری این روش بدون توجه به فرایندهای پشتیبانی کننده و اصولی آن منجر به عدم دستیابی به نتایج ملموسی گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به اصل مقاله در اینجا رجوع فرمایید.