BIM در پروژه های نیروگاهی

به کارگیری BIM در پروژه های نیروگاهی

به این نوشته امتیاز دهید

شرکت MWH Global اخیرا قرارداد پروژه ای را در کشور آرژانتین منعقد کرده است که خدمات طراحی بازسازی و نوسازی یک نیروگاه عظیم را به انجام رساند. این پروژه طبق اطلاع رسانی های انجام شده میتواند نمونه ای از به کارگیری BIM در پروژه های نیروگاهی باشد و در مراحل طراحی از این روش نوین استفاده خواهد شد.

مدرن سازی نیروگاه آبی 1890 مگاواتی Salto Grande در آرژانتین به شرکت MWH Global واگذار شده است و قرار است همزمان این شرکت بر روی تاسیسات در نظر گرفته شده در  Nestor Kirchner و Jorge Cepernic نیز خدمات طراحی تفصیلی را به انجام رساند.

MWH Global قرار است به عنوان مشاور طراح برای این نیروگاه خدمترسانی کند که در مرز میان آرژانتین و اروگوئه واقع شدهن  است. این پروژه توسط بانک  Inter-American Development انجام میگیرد. پس از تکمیل این طراحی ها مراحل اجرایی این نیروگاه که دومین نیروگاه بزرگ در کشور آرژانتین است آغاز خواهد شد. در حال حاضر این نیروگاه 50% انرژی مورد استفاده در اروگوئه و 8% انرژی کل مصرفی در آرژانتین را تامین میکند.

plant2

تصویری از سد و نیروگاه Salto Grande

علاوه بر این پروژه های Nestor Kirchner و Jorge Cepernic که بر روی رودخانه سانتا کروز احداث خواهند شد با فاصله 80 کیلومتری از یکدیگر جانمایتی شده اند. سد بتنی Nestor Kirchner با ارتفاع 75 متر برای تامین آب نیروگاهی با ظرفیت 1140 مگاوات در نظر گرفته شده است و سد دیگر یعنی Jorge Cepernic با ارتفاع 43 متر نیروگاهی به ظرفیت 600 مگاوات را پشتیبانی خواهد کرد.

MWH Global خدمات طراحی تفصیلی را با استفاده از تکنولوژی مدرن مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM  و مدلهای هوشمند پارامتریک انجام خواهد داد. پس از تکمیل این دو نیروگاه، برق تولیدی در منطقه 58% افزایش خواهد داشت. استفاده از این مدلها میتواند صرفه جویی مناسبی را ایجاد نموده و از عملکرد مطمئن آنها چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری اطمینان ایجاد میکند که این امر به کارگیری BIM در پروژه های نیروگاهی را بسیار مقرون به صرفه مینماید.

شرکت MWH Global یک شرکت مهندسی بزرگ فعال در زمینه پروژه های آبی و انرژی های طبیعی و زیرساختی میباشد.

=============== به کارگیری BIM در پروژه های نیروگاهی =============================