تعاریف سطوح توسعه LOD

تعاریف سطوح توسعه LOD

به این نوشته امتیاز دهید

به اشتراک گذاری و تبادل مدلهای BIM میان عوامل مختلف پروژه، اصلی ابتدایی در این متدولوژی محسوب میشود که بدون آن هرگز نمیتوان پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه ای را ادعا نمود.

از همین روی در سالهای اخیر در پروژه هایی که به صورت اصولی از متدولوژی BIM استفاده میکنند، تعاریف سطوح توسعه LOD به عنوان ضمیمه ای ضروری و جدایی ناپذیر برای تمامی مدلهای BIM شناخته میشود. این مفاهیم که کارکرد اصلی آن تسهیل تبادل مدل میان عوامل مختلف پروژه میباشد از ابتدای سال 2008 توسط انستیتو AIA آمریکا معرفی شد و در سال 2011 اولین نسخه از نشریه تعاریف سطوح توسعه LOD منتشر شد.

در همین راستا  ویرایش نشریه تعاریف سطوح توسعه LOD که در اواخر سال 2015 توسط همین موسسه منتشر گردیده در ایران توسط گروه OCPM به چاپ  رسیده است. کتاب فوق در قطع رحلی و به صورت رنگی تنظیم شده است که به عنوان مرجعی حیاتی و بسیار مفید علی الخصوص برای فعالین حرفه ای BIM میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نشریه تعاریف سطوح توسعه LOD 2015  میتوانید از طریق سایت گروه اقدام نمایید.  همچنین امکان دریافت بخشی از صفحات منتخب از طریق سایت مذکور امکانپذیر است.

بخشی از مقدمه کتاب به شرح ذیل درج شده است:

” لزوم به اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات در قالب مدلهای اطلاعاتی ساختمان یکی از اصول زیرساختی BIM میباشد و این موضوع همواره با مسائلی همراه بوده است که انجام کارآمد آنرا تحت الشعاع قرار میداده و حتی در بسیاری از موارد مانع از انتقال مدلها میان عوامل مختلف پروژه میگردید. برای مثال طراح مدل همواره المانهایی را در مدل خود قرار میدهد که تنها به صورت شماتیک قرارگرفته و انتظار ندارد که مجری با اندازه گیری دقیق المان، مرجعیت کار خود را بر مبنای آن قرار دهد و بالعکس ممکن است برخی المانها دقیقا منویات طراح را منعکس کند. این موضوع نه تنها در مورد هندسه مدل بلکه در مورد اطلاعات غیرگرافیکی آن نیز صادق است که موجب برخی پیچیدگیهای قراردادی میان عوامل مختلف پروژه میگردید.

 

تعاریف سطوح توسعه LOD

تعاریف سطوح توسعه LOD

تعاریف سطوح توسعه LOD

 

از ابتدای سال 2008 ایده LOD یا سطح توسعه به صورت جدی مطرح گردید که گویی به منزله کشف حلقه مفقوده پیاده سازی BIM بوده است. این مفاهیم به عوامل مختلف پروژه کمک میکند که به راحتی به دیگر کاربران منتقل کنند که تا چه میزان میتوانند بر روی هر المان از مدل اتکا داشته باشند و به آن استناد کنند تا به این ترتیب بتوانند بدون دغدغه مدل خود را با دیگر عوامل به اشتراک بگذارند. با توجه به اهمیت تبادل اطلاعات، بکارگیری این ایده در تمامی پروژه های BIM اجتناب ناپذیر است، چنانچه حتی پیش از انتشار اولین نسخه از این نشریه در سال 2013، این مفاهیم به صورتی تلویحی در طرح اجرایی BIM پروژه های پیشرو گنجانده میشد.

علیرغم لزوم بکارگیری صحیح BIM به منظور استفاده بهینه از منابع در پروژه های عمرانی در سطح کشور ما ، تا بحال این متدولوژی مورد توجه لازم قرار نگرفته است و آنچه دیده میشود استفاده پراکنده در برخی پروژه های شاخص و آن هم در سطح یک ابزار معماری سه بعدی میباشد که دلیل عمده آن عدم وجود پتانسیلهای زیرساختی اجرای اصولی BIM میباشد که شامل دسترسی به مهندسین متخصص در این زمینه و نیز ابزارها و استانداردهای لازم در کنار اراده ای قوی از سوی عوامل پروژه ها و علی الخصوص کارفرمایان برای پذیرش تغییرات میباشد.

گروه مهندسی OCPM که پیش از این نیز با ارائه مشاوره تخصصی به پروژه‌ها و انتشار چندین کتاب و نرم افزار در خصوص BIM به فعالیت در این حیطه میپردازد، به منظور تکمیل یک حلقه دیگر در زنجیره ایجاد پتانسیل پیاده سازی صحیح BIM، هم اکنون آخرین نسخه از نشریه LOD را که در اواخر سال 2015 میلادی منتشر گردیده را ترجمه و آماده سازی کرده و در اختیار فعالین و علاقه مندان قرار داده است. همانگونه که ذکر شد کارکرد اصلی این نشریه به عنوان ضمیمه قراردادهای BIM و در کنار طرح اجرایی آن (BIMXP) میباشد تا مرجعی میان عوامل پروژه بوده و ارتباطات میان آنها بر مبنای مدل BIM را تسهیل نماید و در کنار آن میتواند مرجع آموزشی مفیدی برای جوامع آکادمیک فراهم نماید.”