طراحی و ساخت مجازی، موضوع کنفرانس پاییز BIMForum

طراحی و ساخت مجازی، در مراحل پیش از ساخت

به این نوشته امتیاز دهید

کنفرانس پاییز 2015 موسسه BIMforoum با محوریت به کارگیری طراحی و ساخت مجازی، در مراحل پیش از ساخت پروژه برگزار میشود. یکی از جوانب مطرح در متدولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان ایده طراحی و ساخت مجازی VDC میباشد که امروزه به تدریج در حال فراگیرتر شدن در سطح جامعه جهانی مهندسی میباشد و برخی از کشورها از قبیل انگلستان به این موضوع به چشم یک ضرورت نگاه میکنند. در این کنفرانس هدف بررسی نحوه تاثیر گذاری به کارگیری این روش در خروجی نهایی پروژه ها میباشد.

هم اکنون بسیاری از مهندسین و سازندگان از این روش به صورت گسترده ای استفاده میکنند و سوال اینجاست که این موضوع تا چه حد در بروندادهای پروژه تاثیر گذار است. بررسی اینکه امروزه مهندسین تا چه حد از مدلهای دیجیتال به جای نقشه های پرینت شده استفاده میکنند یکی از اهداف این کنفرانس میباشد.

برخی دیگر از موضوعات مورد بحث و بررسی در این همایش به شرح ذیل خواهد بود:

– میزان استفاده از مدلهای دیجیتال مبتنی بر BIM در مراحل مختلف طراحی ها.

– نحوه مدیریت و انطباق روش VDC در تکرارهای مختلف طراحی.

– تاثیر گذاری به کارگیری BIM در گردشکارهای پیش از ساخت.

– درجه جایگزین شدن اسناد کاغذی با مدلهای دیجیتال.

موسسه BIMforum سالانه کنفرانسهایی در ارتباط با وضعیت استفاده از جوانب مختلف متدولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان برگزار میکند. کنفرانس – طراحی و ساخت مجازی، در مراحل پیش از ساخت – در اکتبر 2015 در اورلاندو فلوریدا برگزار میشود. پیشتر کنفرانس بهار 2015 توسط این موسسه در سن دیگو برگزار گردید است.

طراحی و ساخت مجازی، در مراحل پیش از ساخت

طراحی و ساخت مجازی، موضوع کنفرانس پاییز BIMForum