مزایای مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه های بخش بهداشت و درمان

Sutter Medical Center Castro Valley- 130 bed

به این نوشته امتیاز دهید

ساخت و راه اندازی مراکز درمانی خصوصا بیمارستانها را میتوان یکی از پیچیده ترین پروژه های ساختمانی به حساب آورد. در این پروژه ها هیچ جایی برای اشتباه وجود ندارد و در عین حال نیاز به فضاهای درمانی با توجه به افزایش نسبت افراد سالمند رو به افزایش خواهد بود. در پاسخ به این  وضعیت، کارفرمایان نیازهای جدیدی را مطرح نموده و از مشاورین و پیمانکاران خود انتظار دارند آنها را برآورده کنند. در این بخش خواسته هایی مطرح میگردد از قبیل اهمیت تکمیل به موقع بیمارستان ها، ادامه سرویس دهی ساختمان در حالی که بازسازی و تعمیرات در جریان است، در جریان قرار گرفتن کامل تمامی ذی نفعان از وضعیت و روند کار و ایجاد شرایط مناسب برای بیماران در حین عملیات ساخت. به کارگیری BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه های بخش بهداشت و درمان بسیار کارآمد و مقرون به صرفه میباشد.

خوشبختانه تکنولوژی BIM  توانسته کمک زیادی برای برآورده کردن این نیازها فراهم کند. BIM با ایجاد بستر تولید یک مدل جامع از ساختمان که با همکاری تمامی عوامل و با هماهنگی کامل آنها پدید آمده، ساخت پروژه را به شدت تسهیل میکند و مرجعی ارزشمند پدید می آورد که میتواند در هر زمانی، چه در زمان ساخت، چه در زمان بهره برداری و تعمیرات و حتی در زمان بازسازی و تخریب کمک ارزشمندی را در دسترس قرار دهد.
تداخلات فضایی پیش از شروع کار شناسایی میشوند، فرایند ساخت شبیه سازی میگردد و ارتباطات به راحتی صورت میگیرد، خصوصا با به کارگیری فناوری های مبتنی بر سرور که دسترسی همزمان همه عوامل پروژه به مدل را در زمان واحد و با سطح دسترسی تعیین شده فراهم میکند.
================================ مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه های بخش بهداشت و درمان =======================

واقعیت مجازی:

با استفاده از این فناوری هر شخصی میتواند به راحتی و با درجه بسیار بالایی از شبیه سازی، در محیط پروژه قدم بزند، آنرا بررسی کند و درک بالایی از چگونگی طرح بدست آورد. این امر به دو طریق قابل دستیابی است، اول از طریق فناوری CAVE و دیگری از طریق هدست واقعیت مجازی.

منبع

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه های بخش بهداشت و درمان

Sutter Medical Center Castro Valley- 130 bed

================================ مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه های بخش بهداشت و درمان =======================