نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه

نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه

به این نوشته امتیاز دهید

علاوه بر دیگر مزایایی که در استفاده از متدولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM وجود دارد، یکی دیگر از جوانبی که از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه میباشد. به گفته کارشناسان ایجاد یک برآورد از مقادیر مصالح مورد نیاز که از دقت فراوانی برخوردار است اگر در مراحل برنامه ریزی و پیش از ساخت انجام گیرد میتواند اتلاف منابع و زمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

BIM میتواند یک مکانیزم کنترل نیز در اختیار عوامل پروژه قرار دهد که از آن میتوان در زمان مناقصات و تامین و تدارکات استفاده کرد. یکی از کارکردهای BIM ایجاد درکی کامل از المانهای موجود در سازه نهایی پیش از عملیات ساخت آن است به نحوی که مشخصات و خصوصیات آن برای تمامی عوامل تبیین گردد، علاوه بر این محاسبه مقادیر کمی این المانهای نیز به خوبی با ابزارهای مبتنی بر BIM قابل محاسبه است.

نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه

فرایند استخراج منابع و هزینه ها در متدولوژی BIM شامل گامهای متعددی است

علاوه بر این با استفاده از مدلسازی های چهار بعدی و پنج بعدی (که با اضافه کردن زمان و هزینه به مدل ایجاد میشوند) میتوان توزیع زمانی مقادیر مصالح مصرفی را نیز به راحتی محاسبه نمود و از این طریق کنترل مناسبی بر مدیریت تدارکات انجام داد. وضوح مقادیر در مدل میتواند  ایجاد ارتباط میان عوامل پروژه را تسهیل نماید و پتانسیل ایجاد اختلاف را نیز کاهش دهد.

لذا کارکرد BIM در زمینه تدارکات تنها ارائه برآوردی مصالح نیست، بلکه برای محاسبه روند زمانی نیاز به مصالح، تایید و کنترل مشخصات مصالح ورودی، مدیریت پرت مصالح، مدیریت صورت جلسات و ریز متره های پروژه و مشابه آن نیز قابل استفاده است. البته برای این امر ضروری است که پیش نیازهای انجام آن در مدل لحاظ شود و تمامی عوامل مدل را به عنوان مرجع کار پذیرفته و مورد استناد قرار دهند.

نرم افزارهای مبتنی بر BIM امروزه کمک بسیار مناسبی در این زمینه ارائه میکنند که باید از تمامی قابلیتهای آن استفاده کرد تا به مزایای آن در افزایش بهره وری و دقت دست یافت. علاوه بر امکانات اصلی این نرم افزارها، افزونه ها و نرم افزارهای مختلفی نیز برای کمک به برآورد احجام و هزینه کار در مراحل مختلف پروژه به بازار ارائه شده است.

نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه

استفاده از نرم افزار Revit برای برآورد مصالح

نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه

نرم افزار Navisworks نیز دارای ابزارهای کارآمدی در این زمینه میباشد.

 

مطالعه بیشتر:  مقاله ای در Construction Week Online ار ارتباط با نظرات کارشناسان در زمینه نقش BIM در تسهیل تدارکات پروژه: ( لینک مقاله)