کتاب BIM تحول صنعت ساخت در هزاره سوم منتشر شد

کتاب BIM تحول صنعت ساخت منتشر شد مهندس علی ضیایی

کتاب BIM تحول صنعت ساخت در هزاره سوم منتشر شد
5 (100%) 1 vote

متدولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM از ابتدای هزاره سوم میلادی با شتابی روز افزون از اروپا آغاز شد و با توسعه فراگیر در آمریکا به تکامل خود ادامه داده و از سالهای گذشته به بسیاری کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه گسترش یافته است. مزایای ثابت شده این روش در کاهش تا 25% هزینه ها، تا  50% زمان اجرا و از بین بردن پتانسیل تغییر در حین اجرا در کنار دیگر عوامل گسترش آنرا به خوبی توجیه مینماید.  با توجه به اینکه بنابه دلایلی این متدولوژی در ایران به مفهوم جامع خود معرفی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته، این کتاب با هدف ایجاد حساسیت بر اهمیت موضوع با نام “تحول” توسط گروه OCPM منتشر گردید. (اردیبهشت 94)

(به روزرسانی: جهت سفارش کتاب و دریافت فهرست مطالب و بخشهایی از آن به  سایت BIMBOOKsمراجعه فرمایید.)

این کتاب که توسط مهندس علی ضیایی گردآوری و تالیف شده است پس از اخذ مجوزها و ثبت در کتابخانه ملی، منتشر شد .

” کتاب BIM تحول صنعت ساخت در هزاره سوم ”  با هدف معرفی متدولوژی، مزایای آن (با تاکید ویژه و تفصیلی بر دلایل کاهش هزینه ها در این روش)، توصیف گستره استفاده از آن در دنیا و تکنولوژی های نرم افزاری و برخی دیگر تکنولوژی های ملازم با آن از قبیل اسکنرهای سه بعدی تدوین گردیده است. توجه ویژه این کتاب به مزایا و چگونگی کارکرد BIM برای کارفرمایان پروژه ها میباشد.

تاکید داریم که مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM هرچند که تغییر چشمگیری در تکنولوژی ها و نرم افزارها ایجاد میکند، اما تمرکز اصلی آن بر تغییر در فرایندهای کاری، ارتباطات و هماهنگی های عوامل پروژه است و بدون توجه به این بخش نمیتوان انتظار داشت که به مزایای مربوطه دست پیدا کرد.

امید است فعالین این صنعت در ایران نیز با رویکردی استراتژیک نسبت به آموزش و پیاده سازی آن در پروژه ها اقدام نمایند تا به تدریج بتوان به مزایای فراوان آن دست پیدا کرد. به هر حال اولین گام آشنایی با مفاهیم و اصول آن و در ادامه نرم افزارها و تکنولوژی ها و سپس برنامه ریزی جهت پیاده سازی خواهد بود.

شایان ذکر است که کتاب دوم از این مجموعه نیز تحت عنوان  ” آموزش کاربردی Autodesk Navisworks 2015  مبتنی بر BIM  چاپ شده است که گام بسیار مهمی در تکمیل فرایند پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM خواهد بود. سومین حلقه از این سلسله کتابها “BIM چارچوبی برای طراحی سازه” میباشد که ترجمه کتابی با همین نام تالیف شده در سال 2015 توسط دو تن از اساتید دانشگاههای آمریکا میباشد. این کتاب به بحث حیاتی نقش BIM در فرایندهای طراحی سازه میپردازد. چهارمین مجموعه نیز که در سال 95 به چاپ رسیده است در برگیرنده استاندارد LOD میباشد که سندی ضروری در تمامی پروژه های BIM به حساب میرود و با بکارگیری حرفه ای این روش به سندی ضروری در پروژه ها تبدیل خواهد شد.