کمبود نیروی متخصص BIM در کشورهای حوزه خلیج فارس

تقاضای BIM در کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از عرضه است

به این نوشته امتیاز دهید

خاورمیانه به عنوان بخشی از دنیا که ساخت و ساز در آن از حجم بسیار بالایی برخوردار است استفاده خود از متدولوژی نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان را به صورت پیوسته افزایش میدهد و شرکتهای بین المللی در انتقال تکنولوژی به این صنعت نقش مهمی را ایفا میکنند در عین حال به گفته آنها مشکلی که در این خصوص وجود دارد کمبود نیروی متخصص BIM در کشورهای حوزه خلیج فارس میباشد .

به گفته شرکت مهندسین مشاور Parsons Brinckerhoff که یک شرکت با 14000 کارمند در سرتاسر دنیا به مرکزیت نیویورک میباشد، در پروژه های عمرانی کشورهای حوزه خلیج فارس تقاضای متخصصین مسلط و مجرد در خصوص BIM بیشتر از حجم پرسنل حائز شرایط میباشد.

Steve Lankester مدیر بخش خاورمیانه این شرکت میگوید که کمبود نیروی کاری مسلط به BIM در این منطقه جغرافیایی یکی از مهمترین چالشهای اجرای پروژه ها با استفاده از این متدولوژی میباشد.  ایشان میگوید که ما در حال توسعه قابلیتهای عمومی در ارتباط با BIM هستیم و در عین حال بر گسترش بومی آن نیز فعال میباشیم.

پیشتر نیز شرکت Tekla اعلام کرده بود که قرار است آموزشگاهی در ارتباط با BIM در کشور عربستان ایجاد کند تا از این طریق کمبود نیروی متخصص در ارتباط با مدلسازی اطلاعات ساختمان را کاهش دهد. مدیر بخش خاورمیانه شرکت Tekla گفته است ” صنعت ساخت به سرعت در حال انتقال به سمت مدلسازی اطلاعات ساختمان است و تنها مانع در عربستان کمبود نیروی متخصص میباشد.”

به گفته ایشان در حال حاضر تقاضا در عربستان بیشتر از عرضه است و شرکت Tekla برای موسسات آموزشی نرم افزارهای خود را با شرایط آسانتری ارائه میکند .