کنفرانس موسسه BIMFORUM در روزهای 29 و 30 آپریل در سن دیگو ایالت کالیفرنیا برگزار میشود

BIMFORUM مدلسازی اطلاعات ساختمان

به این نوشته امتیاز دهید

موسسه BIMFORUM مدلسازی اطلاعات ساختمان را در کنفرانسی در روزهای 29 و 30 آپریل در سن دیگو ایالت کالیفرنیا بررسی خواهد کرد. موسسه bimforum که یکی از موسسات معتبر در زمینه BIM میباشد کنفرانس سال 2015 خود را در سن دیگو برگزار خواهد کرد.

از محورهای اصلی این کنفرانس تمرکز بر بخش اطلاعات یعنی حرف I از BIM میباشد، بخشی که به نظر از تمامی جوانب دیگر دارای اهمیت بیشتری است و در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشود. در این کنفرانس چگونگی به کارگیری موثر بعد اطلاعات تولید شده در مدلسازی اطلاعات ساختمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

محورهای این کنفرانس به شرح زیر است:

– استفاده غیر موثر از BIM در بسیاری از موارد به دلیل عدم تغییر فرایندهای کاری

– مدیریت ریسک تبادل مدل و به اشتراک گذاری آن

– راههای جدید تبادل اطلاعات و انتقال آنها مابین عوامل پروژه

– نقش کارفرمایان و خواسته های آنها در توسعه استفاده از BIM

این کنفرانس مورد تایید سازمان AIA بوده و دارای امتیاز برای شرکت کنندگان آن از این حیث خواهد بود. موسسه  BIMFORUM در ارتباط با جوانب مختلف مدلسازی اطلاعات ساختمان فعالیتهای چشمگیری داشته و به گسترش این دانش در سطح دنیا میپردازد. این موسسه سالیانه چند کنفرانس برگزار مینماید و در آن فعالین مدلسازی اطلاعات ساختمان به بررسی دستاوردهای نوین و آموزش میپردازند.