IPD راهبری یکپارچه پروژه – استراتژی نوین قراردادی

IPD راهبری یکپارچه پروژه

IPD راهبری یکپارچه پروژه – استراتژی نوین قراردادی
4 (80%) 1 vote

معرفی ایده های ساخت و ساز ناب و به تبع آن متدولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM، لزوم تغییر در ساختارهای قراردادی متعارف و ناکارآمد صنعت ساخت را آشکار کرده است، استراتژی قراردادی IPD راهبری یکپارچه پروژه – به عنوان ایده ای در این راستا معرفی شده است که امروزه بحثهای زیادی پیرامون آن مطرح میشود.

در ساختار متعارف قراردادی، گردش اطلاعات و ورود عوامل مختلف پروژه به صورت منقطع انجام میگیرد، کارفرما هدف خود را بیان میکند، مشاورینی آنرا توسعه میدهند و طراحی میکنند، پیمانکاران عمومی طرح را دریافت میکنند و پیمانکاران جزء آنرا میسازند.

این روش به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ناکارآمدی های فراوانی دارد و منجر به  اتلاف فراوانی در منابع و هزینه ها شده و دستیابی به اجرای بهینه پروژه را ناممکن میسازد. به عنوان یک اصل، هزینه ایجاد هر تغییری در پروژه با گذشت زمان و پیشرفت طرح بیشتر میشود، حال چه این تغییر در جهت بهینه شدن طرح باشد چه در جهت اصلاح کاستی های موجود در طرح.

علاوه بر این تقابل و تضاد منافع نیز بر مشکلات این روشهای متعارف می افزاید چنانکه ایده استفاده از روش طرح و ساخت در همین راستا معرفی گردید که این روش نیز با توجه به اینکه نیاز به تعریف پذیری اولیه بالای طرح دارد هنوز نتوانسته چندان جایگاه مطلوبی پیدا کند.

IPD راهبری یکپارچه پروژه بر چند اصل اساسی استوار است: 1- ورود عوامل اجرایی (پیمانکاران عمومی و حتی پیمانکاران جزء مهم) از مراحل ابتدایی پروژه و مشارکت در طراحی ها، 2- هدفگذاری مشترک برای پروژه، 3- ایجاد سیستم اختصاص ریسک و پاداش برمبنای عملکرد و به صورت مشترک براساس خروجی نهایی پروژه و نهایتا 4- مشارکت تمامی عوامل  در مراحل اجرای پروژه و تصمیم سازی ها.

IPD راهبری یکپارچه پروژه

IPD راهبری یکپارچه پروژه – بهینه سازی زودهنگام طرح و رفع مشکلات منجر به کاهش هزینه و ریسک میشود.

هرچند که پیاده سازی این روش قراردادی با توجه به مسائلی که پیرامون آن از لحاظ قراردادی و حقوقی، نحوه انتخاب عوامل و مشابه آن مطرح میشود هنوز با ابهاماتی روبرو است، با اینحال رویکرد به این روش در حال گسترش بوده و نمونه های موفقی از انجام آن را میتوان مشاهده کرد از قبیل : مرکز درمانی Sutter Health Fairfield و بیمارستان Cathedral Hill در کالیفرنیا (با جمع هزینه بیش از یک میلیون دلار) که به گفته کارفرمایان مربوطه به کارگیری آن باعث صرفه جویی فراوان در هزینه و زمان و نیز تسهیل اجرای پروژه گردیده است.

هم اکنون موسسه AIA  آمریکا دستورالعملهای قراردادی و حقوقی در این زمینه منتشر کرده و تحقیقات برروی آن ادامه دارد هرچند که به نظر میرسد در پروژه های مختلف براساس شرایط هریک بخشی از ایده های مطرح را پیاده سازی کرده اند.

به هر حال به کارگیری IPD راهبری یکپارچه پروژه ،  نیازمند تصمیم کارفرمایان و نیز بررسی تمامی بسترها میباشد، اما آنچه بدیهی است مزایای به کارگیری اصول زیرساختی آن از قبیل بهینه سازی طرح از تمامی جوانب از جمله قابلیت اجرا شدن پیش از شروع عملیات ساخت و تسهیل جریان اطلاعات مبتنی بر بستر مشترک اطلاعاتی میباشد که شایسته است کارفرمایان به آن توجه جدی داشته باشند.