Content for New Div Tag Goes Here

دریافت کاتالوگ

دریافت پیش گفتار و فهرست عناوین کتاب " BIM، تحول صنعت ساخت در هزاره سوم"

دریافت مقاله " فساد، آفت مدیریت پروژه های صنعت ساخت در کشورهای در حال توسعه"

اخبار مربوط به مدلسازی اطلاعات ساختمان:

شرکت AutoDesk مجموعه نرم افزاری ویرایش 2016 خود را ارائه کرد. Revit 2016: دیتیلینگ و ابر-محوری ارتقا یافته

رشد سریع فناوریهای ساختمانهای هوشمند بر پایه مدلسازی اطلاعات ساختمان - کاربرد ویژه مدلسازی اطلاعات ساختمان در ساختمانهای بخش سلامت و درمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان پروژه های زیرساخت را دچار تحول کرده است...

مدلسازی اطلاعات ساختمان از یک مزیت به یک پیش نیاز تبدیل شده است...

مدلسازی سه بعدی در مقیاس یک شهرک استفاده گردید

محاسبه ارزش استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان

تکنولوژیهایی که صنعت ساخت را دگرگون کرده اند به زودی عواملی که خود را با آن تطبیق نداده اند از صحنه حذف میکنند.

آموزش مرحله به مرحله کلیدی برای دستیابی به موفقیت در مدلسازی اطلاعات ساختمان

استفاده از پهبادها در RIO ارزش اسکن سه بعدی را نشان داد

آزمایشگاه مدلسازی اطلاعات ساختمان در دانشگاه تگزاس A&M راه اندازی شد

محاسبات ابر-محور دگرگونی اساسی در صنعت ساخت ایجاد خواهد کرد

 

ا