آموزش تصویری ms project 2013

آموزش تصویری ms project 2013
4.56 (91.11%) 27 votes

 

آموزش تصویری ms project 2013 با رویکرد کاربردی

نرم افزار مایکروسافت پراجکت ابزاری برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه‌ها فراهم میکند که با توجه به سادگی کار و نیز بکارگیری محیطی مشابه با دیگر نرم افزارهای آفیس، برای بسیاری از پروژه ها گزینه مناسبی خواهد بود. با مطالعه این مقاله که با بکارگیری متن در کنار تصاویر و فیلمهای کوتاه آموزشی تهیه شده و صرف زمان مناسب، شما خواهید توانست اولین برنامه زمانبندی خود را تهیه کنید! آن هم مبتنی بر استانداردهای مدیریت پروژه و اصولی. برای انجام اینکار گامهای مختلف را طی خواهیم کرد که به شرح ذیل خواهد بود :

فصل اول – مدیریت پروژه  |  فصل دوم- ساختار شکست کار  |  فصل سوم- آشنایی با محیط MSP  |  فصل چهارم – ورود فعالیتها به MSP  |  بهینه سازی برنامه  |  تهیه بیس لاین  |  به روزرسانی و کنترل پروژه | معرفی برنامه ریزی و کنترل پنج بعدی پروژه ها (نرم افزار Navisworks) | فیلم آموزش ms project 2013 | آموزش پریماورا p6

آموزش تصویری ms project 2013 – فصل اول : مدیریت پروژه

MSP یکی از ابزارهایی است که در مدیریت پروژه بکار گرفته میشود. مدیریت پروژه طبق تعریف استاندارد PMBOK شامل بکارگیری دانش، تکنیکها و ابزارهای متناسب به منظور دستیابی به اهداف پروژه میباشد. مطابق این استاندارد پیاده سازی مدیریت پروژه از طریق اجرای 47 فرایند عمومی انجام میگیرد که در پنج مرحله تقسیم بندی میشوند: آغازین، برنامه ریزی، اجرا، پایش و کنترل – و نهایتا فرایندهای اختتامی.

آموزش تصویری ms project 2013

برای مشاهده تصویر با کیفیت مناسب روی آن کلیک کنید.

همچنین این فرایندها در ده ناحیه دانش – Knowledge Area-  تقسیم بندی شده است که شامل : مدیریت یکپارچی پروژه، مدیریت محدوه پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات و نهایتا مدیریت ذی‌نفعان پروژه میباشد.

این فرایندهای میتوانند در فازهای مختلف پروژه تکرار شوند. حال این سوال مطرح میشود که با استفاده از MSP قرار است شما کدامیک از این فرایندها را تحت پوشش قرار دهید؟ برای پاسخ باید گفت این کاملا بستگی به نحوه استفاده شما از MSP دارد، در بسیاری از پروژه ها تنها به بخشی از فرایندهای مرتبط با زمان پرداخته میشود، برخی دیگر فرایندهای مدیریت منابع و هزینه را نیز دخیل میکنند و برخی گام فراتر نهاده و مدیریت ریسک و محدوده را نیز با همین ابزارها انجام میدهند.

فرایندهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مطابق استاندارد PMBOK به شرح دو شکل زیر میباشند، که نرم افزار MSP به عنوان ابزاری در این راستا میتواند بسیار از این فرایندها را پشتیبانی کند. در شکل زیر فرایندهای مرتبط با نواحی مختلف دانش با رنگهای مختلفی نمایش داده شده است که با محوریت فرایندهای سیاه رنگ یعنی فرایندهای مدیریت یکپارچگی پروژه با یکدیگر تعامل دارند.

( اسلایدها برگرفته از اولین دوره برنامه ریزی و کنترل پنج بعدی پروژه ها مبتنی بر BIM در دانشگاه پارس میباشند.)

 

آموزش تصویری ms project 2013

برای مشاهده تصویر با کیفیت مناسب روی آن کلیک کنید.

آموزش تصویری ms project 2013

 

به هر حال در این نوشتار تمرکز ما بر فرایندهای مرتبط با زمان و هزینه خواهد بود که همانطور که میبینید شامل هفت فرایند برای زمان و چهار فرایند برای هزینه میباشد که عبارتند از:

مدیریت زمان: برنامه ریزی مدیریت زمان، شناسایی فعالیتها، توالی فعالیتها، محاسبه زمان، محاسبه منابع  و تدوین برنامه زمانبندی و کنترل زمان.

مدیریت هزینه: برنامه ریزی مدیریت هزینه، برآورد هزینه ها، تدوین بودجه پروژه و کنترل هزینه.
در ادامه ما نیز همین روند را طی خواهیم کرد، البته در نظر داشته باشید که این فرایندهای همواره دارای ورودی‌هایی از دیگر فرایندها هستند برای مثال برای شناسایی فعالیتهای نیاز به ورودیهایی از فرایندهای مدیریت محدوده پروژه خواهیم داشت که برآن اساس فعالیتها را شناسایی کنیم. در بخشهای آتی به صورت عملی وارد کار میشویم.

آموزش تصویری ms project 2013 – فصل دوم : ساختار شکست کار

یک پروژه دارای شرح خدماتی است که توسط ذی نفعان تعیین شده و به تصویب رسیده است. اگر به صورت عملی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، این شرح خدمات را میتوان با بررسی نقشه ها، مشخصات فنی، قراردادها، مدلهای اطلاعاتی ساختمان BIM و دیگر آیتمهای مشابه بررسی کرد. عموما این شرح خدمات و یا محدوده پروژه آنچنان وسیع است که نمیتوان آنرا به یکباره مدیریت و درک کرد، بلکه باید آنرا به اجزای کوچکتری تقسیم کنیم، و این سلسله مراتب را آنقدر ادامه دهیم که به اجزای قابل مدیریت برسیم که همان بسته های کاری یا Work Packageها میباشند. شناسایی فعالیتها از همین بسته های کاری صورت خواهد گرفت.

آموزش تصویری ms project 2013

ساختار شکست کار یا Work BreakDown Structure –WBS  –  ساختاری سلسله مراتبی از شرح خدمات پروژه را به تصویر میکشد که در هر سطح شامل تمامی فعالیتهای پروژه میباشد. برای مثال پروژه ساختمان اداری را به بخشهای مختلفی از قبیل اقدامات مدیریتی، طراحی ها، خاکبرداری و محوطه سازی، عملیات سازه، عملیات معماری، عملیات مکانیکی و عملیات برقی در سطح اول تقسیم میکنیم. در سطح دوم هر یک از این بخشها نیز به اجزای کوچکتری تقسیم میشوند، برای مثال عملیات سازه را به فونداسیون، اسکلت فلزی و سقفها تقسیم میکنیم. این تقسیم بندی‌ها کاملا بستگی به شرایط پروژه شما و نیز رویکرد مدیریتی شما دارند و هیچ قانون از پیش تعیین شده ای وجود ندارد مگر اصولی که باید رعایت کنید یعنی:

 • مجموع فعالیتهای موجود در هر سطح باید برابر با تمامی فعالیتهای پروژه باشد.
 • در هر سطح هیچ دو بخشی نباید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
 • هر زیرمجموعه تنها میتواند به یک بخش بالاتر از خود مرتبط باشد نه بیشتر.
 • هر بخش حاوی مجموع تمامی فعالیتهای بخشهای زیر مجموعه خواهد بود.
 • شکست و تقسیم کار باید تا جایی ادامه یابد که به بسته های کاری قابل مدیریت با توجه به حجم و ماهیت پروژه خود برسید. لذا لزومی وجود ندارد که طول تمامی شاخه ها یکسان باشد.

مشابه با WBS چنین ساختارهای شکست کار برای هزینه، ریسک ، منابع انسانی و امثال آن نیز تعریف شده است.

به هر حال با انجام این کار شما WBS کار خود را ایجاد کرده اید و از آن برای شناسایی فعالیتهای پروژه استفاده کرده و با انجام فرایندهای مربوطه زمان، هزینه و منابع آنها را شناسایی کردید و لیستی به دست آورده اید که میخواهیم از آن در برنامه مایکروسافت پراجکت استفاده کنیم. در این لیست یکسری مایلستون (فعالیتهای با زمان صفر که درواقع نشاندهنده یک مرحله خاص در پروزه میباشند، برای مثال مایلستونی در تاریخ 10 شهریور 95 دارید با نام ابلاغ قرارداد)  حال میتوانید برنامه MSP را بازکنید.

 

آموزش تصویری ms project 2013 – فصل سوم : آشنایی با محیط MSP

اولین پنجره ای که با باز کردن نرم افزار مشاهده میکنید تصویر زیر است:

آموزش تصویری ms project 2013

در اینجا قرار است مشخص کنید که چه کار میخواهید بکنید؟ یک پروژه جدید ایجاد کنید، از لیست پروژه هایی که اخیرا باز کرده اید یکی را باز کنید و یا از نمونه پروژه هایی که ارائه شده یکی را انتخاب کنید و بر مبنای آن پروژه خود را پیکربندی کنید. نمونه های مختلفی ارائه شده که در لیست سمت راست صفحه مشاهده خواهید کرد. برای این مرحله ما Blank Project را انتخاب میکنیم.

با انتخاب این گزینه وارد صفحه اصلی کار میشوید به شرح ذیل:

آموزش تصویری ms project 2013

 

این صفحه شامل چهار بخش است که از بالا به پایین به شرح ذیل است:

 • ابزارهای دسترسی سریع: برای اینکه به دستورات پر کاربرد بتوانید سریعتر دسترسی پیدا کنید، یکسری آیکون کوچک در این میله قرار گرفته و شما میتوانید دستورات مورد علاقه خود را به آن اضافه کنید. کافیست بر روی ابزار مورد  نظر خود در هر محل راست کلیک کرده و گزینه Add To Quick Access Toolbar را کلیک کنید.
 • بخش دوم شامل نوار اصلی نرم افزار میباشد که از برگه های مختلفی تشکیل شده است، با این چیدمان که در نرم افزارهای دیگر آفیس نیز به کار میرود آشنا هستید.
 • یک مرور گرافیکی از پروژه خود را از ابتدا تا انتها در اینجا مشاهده میکنید.
 • پنجره اصلی برنامه زمانبندی که در بخش سمت چپ نام و مشخصات فعالیتها و در بخش سمت راست گانت چارت مربوطه را مشاهده میکنید. با اضافه کردن هر فعالیت و تعیین تاریخ و زمان آن، میله زمانی مربوطه در گانت چارت نمایش داده میشود.

همانطور که میبینید بعد از برگه File که با رنگ سبز نمایش داده شده و حاوی گزینه های استانداردی برای ذخیره، باز کردن و نیز تنظیمات میباشد هفت برگه استاندارد دیگر وجود دارد. به صورت پیش فرض برگه Task باز است و اولین ابزار در سمت چپ تعیین کننده نمای جاری مورد استفاده شما میباشد که به صورت پیش فرض بر روی Gantt Chart قرار دارد. بر روی آن کلیک کنید و دیگر آپشنهای در دسترس را بررسی کنید. میبینید که با تغییر دادن آن نمای پنجره پایینی تغییر کرده و نیز برگه Format نیز تغییر رنگ میدهد و اگر آنرا بررسی کنید محتوای آن نیز تغییر کرده است.

در برگه Resource ابزارهای مدیریت منابع از قبیل اضافه کردن آنها ارائه شده است.  در برگه Report ابزارها و امکاناتی برای تولید گزارش وجود دارد، در برگه Project میتوانید اطلاعات کلی پروژه خود را مدیریت کنید، از قبیل زمان شروع پروژه، در برگه View تنظیمات نحوه نمایش نرم افزار را تنظیم میکنید، در برگه Team نیز امکاناتی برای مدیریت یکپارچه پروژه همراه با دیگر اعضای تیم در اختیار شما قرار میگیرد.

 

 

آموزش تصویری ms project 2013 – فصل چهارم : ورود WBS و فعالیتها به MSP

به عنوان اولین مرحله پس از تعیین مشخصات پروژه، میخواهیم WBS را وارد نرم افزار کنید به ترتیب زیر عمل کنید:

 • از برگه Task، اگر نمایی غیر از Gantt Chart انتخاب شده آنرا به به Gantt Chart تغییر دهید.
 • به برگه Format بروید و از گروه Columns ابزار Insert Column را انتخاب کنید.
 • از لیست گزینه Outline Number را انتخاب کنید.

همچنین میتوانید کد WBs را در کنار نام فعالیت نمایش دهید، برای اینکار در برگه Format و از گروه Show/Hide در سمت راست برگه، گزینه Outline Number را تیک بگذارید.

حال میخواهیم آیتمهای WBs را وارد کنیم، با توجه به ساختار شکست کار پروژه خود از بالاترین مرتبه که احتمالا نام پروژه میباشد شروع کنید و نام آنرا در ستون Task Name تایپ کنید. پس از آن دکمه Enter را بفشارید تا وارد خط بعد شوید، حال وارد سطح بعدی شوید و به ترتیب نام آیتمهای WBS خود را وارد کنید. دقت کنید که نحوه ورود به نحوی باشد که هر زیر شاخه مستقیما زیر شاخه مادر خود قرار بگیرد.

آموزش تصویری ms project 2013

حال با استفاده از ابزار Indet و Outdent در برگه Task و گروه Schedule میتوانید فعالیتها را زیر مجموعه یکدیگر قرار دهید. اگر یک فعالیت را انتخاب کنید و Indent را کلیک کنید ( با فلش به سمت راست قابل تشخیص است- همچنین میتوانید از ترکیب کلیدهای  Alt + Shift + Right Arrow استفاده کنید. ) آن فعالیت به یک سطح پایینتر در WBS منتقل میشود. میتوانید چندین فعالیت را انتخاب کنید و آنها را به سطحی پایینتر در WBS انتقال دهید. کمی با این ابزار کار کنید تا با آن بیشتر آشنا شوید. همچنین میتوانید از Outdent استفاده کنید و  ردیفها را به سطوح بالاتر WBS منتقل کنید.

تا اینجا پروژه شما به شکل زیر خواهد بود

 

آموزش تصویری ms project 2013

وارد کردن فعالیتها نیز مشابه با ورود آیتمهای WBS خواهد بود، برای اینکار آیتمی از WBS که میخواهید فعالیتهای زیر مجموعه آنرا وارد کنید را انتخاب کنید، دکمه Insert را از کیبورد فشار دهید و یا راست کلید کرده گزینه Insert Taskt را برگزینید، یک ردیف خالی ایجاد میشود، نام و مدت زمان آنرا در بخش Task Name و Duration وارد کنید. حال دکمه Enter را بزنید و با استفاده از Indent  آنرا زیر مجموعه آیتم WBS مورد نظر قرار دهید. از اینجا به بعد با هر بار فشردن دکمه Insert از کیبورد فعالیتهای جدید به صورت همرده با فعالیت قبلی ایجاد میشود و میتوانید با سرعت کار ورود فعالیتها را انجام دهید.

همچنین اگر در Excel لیست فعالیتها را دارید میتوانید از آنجا مستقیما کپی و پیست کنید.

علاوه بر این اگر میخواهید یک فایل MSP دیگر را به عنوان زیر مجموعه یک فعالیت قرار دهید، کافیست آن فعالیت را انتخاب کرده و به برگه Project  رفته و ابزار SubProject را کلیک کنید، در این حالت میتوانید فایل مورد نظر خود را انتخاب کرده و زیر مجموعه فعالیت جاری قرار دهید.

روشهای مختلف محاسبه زمان فعالیتها:

حال که فعالیتها را وارد کردید نوبت زمان دادن به آنهاست. برای اینکار باید ستون Duration روبروی هر فعالیت را تکمیل کنید. وارد کردن مقادیر بسیار ساده است اما مسئله اصلی نحوه محاسبه زمانهاست. برای اینکار روشهای مختلفی وجود دارد که آنچه متداول است به شرح ذیل است:

1- استفاده از اطلاعات پروژه های قبلی و تعمیم دادن آن به پروژه جاری، اگر اطلاعات واقعی را در اختیار داشته باشید کار شما ساده تر خواهد بود، برای مثال میدانید که در پروژه ای با 2000 مترمربع سرامیک کف زمانیکه دو اکیپ دو نفره مشغول به کار بوده است، کل کار در 35 روز به پایان رسیده است، حال میتوانید برای پروژه جاری خود زمان را برحسب تعداد نفرات محاسبه کنید.

2- در بسیاری از پروژه ها که چنین اطلاعات مدونی وجود ندارد، اطلاعات کار به صورت شفاهی از تیم مجری پروژه دریافت میشود، در این حالت ریسک به دست آوردن اطلاعات محافظه کارانه بسیار بالاست چرا که عوامل مجری علاقه دارند فعالیتها را سخت تر و طولانی تر از آنچه هست نشان دهند تا در ادامه در صورت تاخیر بتوانند آنرا توجیه کنند. از طرف دیگر ممکن است عوامل مجری پروژه تجربه و صلاحیت لازم برای اعلام زمان را نداشته باشند که در این حالت نیز ممکن است زمان بصورت غیرواقعی بیشتر و یا کمتر از زمان معقول ارائه شود.

3- یک روش دیگر نیز الزام فعالیتها به تکمیل در زمان تعیین شده میباشد، برای مثال تیم برنامه ریزی در زمانبندی مشخص میکند که یک فعالیت خاص باید ظرف یک هفته به پایان برسد، حال تیم مجری موظف است منابع را به گونه ای تنظیم کند که این زمان رعایت شود. این روش نیز مشکلات خود را در پی خواهد داشت که در بسیاری از موارد میتواند منجر به زمانهای غیر واقعی و غیر قابل دستیابی گردد، ضمن اینکه تیم مجری همواره از غیر واقعی بودن ارقام گلایه کرده و شکایت خواهد داشت.

4- روشی که میتوان آنرا به صورت استاندارد پیشنهاد کرد، استفاده از نرخ بهره وری عوامل اجرایی پروژه میباشد. برای مثال مطابق استانداردهای موجود، برای اجرای هر مترمربع کاشی اگر جمعا 0.5 نفرساعت مورد نیاز باشد، یک گروه 2 نفره میتواند در یک شیفت کاری 10 ساعته 40 مترمربع کاشی را اجرا کند. این نرخهای استاندارد در ایران نیز قابل دستیابی است که میتواند مرجعی ارزشمند برای مسئولین برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه کند. در عین حال بدست آوردن اطلاعات نرخ بهره وری در هرشرکت که مستلزم سیستمهای مدیریت دانش میباشد میتوند بسیار در این بخش مفید باشد.

در عین حال همواره باید در نظر داشته باشید که هر پروژه زمانی به عنوان زمان پایان خود به صورت الزامی دربر خواهد داشت، برای مثال پروژه شما قرار است یکساله پایان پذیرد، پس شما باید نهایتا برنامه ای تنظیم کنید که ظرف همین مدت به پایان برسد و برای اینکار لازم است که همواره توالی و منابع خود را براین اساس مرتب کنید.

تنظیم توالی فعالیتها:

مرحله بعدی کار شما تعیین نحوه ارتباط فعالیتهای مختلف پروژه با یکدیگر خواهد بود، برای مثال حتما باید ستونهای یک طبقه از ساختمان بتنی بتن ریزی شود تا پس از آن اجرای قالب بندی تیر و سقف شروع شود، و یا لازم است بتن کف گیرش خود را کسب کرده باشد تا بتوان ستونهای طبقه بعد را آغاز کرد. برای اینکار ابتدا باید انواع ارتباطات قابل تعریف را بشناسید. چهار نوع ارتباط میان فعالیتها قابل تصور است، در هر یک از این ارتباطات دو فعالیت وجود دارد یکی فعالیت وابسته و دیگری فعالیت مستقل، برای مثال فعالیت اجرای بتن طبقه اول فعالیت مستقل و فعالیت قالببندی سقف طبقه اول فعالیت وابسته است چرا که فعالیت دوم بستگی به فعالیت اول دارد. به بیان دیگر فعالیت مستقل آزادی کامل در ارتباط با زمان شروع و پایان خود دارد و این زمان ارتباطی به فعالیت وابسته ندارد و برعکس زمان اجرای فعالیت وابسته توسط خود آن فعالیت تعیین نمیشود بلکه تابعی از فعالیت مستقل خواهد بود.

پیش از آنکه وارد بحث تعریف انواع مختلف ارتباطات میان فعالیتها بشویم لازم است بدانیم تعریف این ارتباطات میتواند ماهیتهای مختلفی داشته باشد، یک نوع از ارتباطات، ارتباط اجباری است، به این مفهوم که در عمل حتما این نوع از ارتباط باید رعایت شود، برای مثل تا زمانی که ستونهای اجرا نشوند نمیتواند تیرهای سقف بعدی را اجرا کرد. اما در بسیاری مواقع ارتباطات به صورت ترجیحی توسط تیم برنامه ریزی اعمال میشود و این منطق ممکن است بنابه دلایل فراوانی از قبیل محدودیت منابع، تشخیص تیم اجرا ، اجبار خارجی و مسائلی از این دست لحاظ شده باشد. برای مثال شما میتوانید عملیات سفت کاری را در تمامی طبقات با هم آغاز کنید ، اما ممکن است به دلیل محدودیت منابع سفت کاری طبقه دوم را پس از سفت کاری طبقه اول آغاز کنید. به نوع اول Hard Logic  و یا Mandatory Dependency و به نوع دوم Soft Logic و یا Discretionary Dependency گفته میشود. نوع سومی نیز از ارتباطات قابل تصور است و آن ارتباطات وابسته به عوامل خارجی است، برای مثال ممکن است جبهه کاری لازم برای نصب تجهیزات خاصی وجود داشته باشد اما تا زمانی که تامین کننده مراحل تولید آن دستگاه را تمام نکند شما نخواهید توانست نصب را آغاز کنید به این نوع از ارتباط External Dependency گفته میشود.

FS یا FinishToStart  به این مفهوم است که شروع فعالیت غیرمستقل وابسته به پایان فعالیت مستقل است. این نوع از رابطه متداولترین ارتباط است که از آن در برنامه زمانبندی خود استفاده میکنید. مثالهای فراوانی برای آن وجود دارد که نمونه ای از آنرا در بخش قبل عنوان کردیم: قالب بندی تیر و سقف طبقه اول وابسته به اجرای ستونهای طبقه اول خواهد بود، در اینجا یک ارتباط FS وجود دارد. برای اعمال این رابطه در MSP کافیست ابتدا فعالیت مستقل و سپس فعالیت غیر مستقل را به کمک کلید Ctrl انتخاب کرده و سپس بر روی آیکون لینک که با علامت زنجیر مشخص است کلیک کنید. راههای دیگری نیز دارید، میتوانید در گانت چارت میله فعالیت مستقل را بگیرید و به روی فعالیت غیرمستقل بکشید، (درگ کنید) در این حالت نیز یک ارتباط از نوع FS به وجود می آید. با دبل کلیک بر روی خط نشانگر این ارتباط میتوانید جزئیات آنرا مشاهده کنید. ویدیوی کوتاه زیر را برای مشاهده نحوه کار مشاهده کنید.

.

SS یا StartToStart : به این مفهوم است که شروع فعالیت غیرمستقل وابسته به شروع فعالیت مستقل است. از این نوع فعالیتها میتوانید برای هر دو نوع ارتباطات ضروری و ترجیحی استفاده کنید، برای مثال ممکن است با توجه به صلاحدید تیم پروژه، زمان شروع اجرای سفت کاری طبقه همکف را همزمان با زمان شروع اجرای ستونهای طبقه ششم در نظر بگیرید. در این حالت یک رابطه SS خواهید داشت. دقت داشته باشید که منطق این نوع از ارتباط به این ترتیب است که زمان شروع فعالیت وابسته باید همزمان و یا جلوتر از زمان شروع فعالیت مستقل باشد. به بیان  دیگر ابتدا باید فعالیت مستقل شروع شود و سپس فعالیت وابسته اجازه شروع شدن را خواهد داشت. این نوع رابطه در پروژه های ساختمانی کاربرد فراوانی دارد، علی الخصوص زمانی که یک تاخیر چند روزه هم به آن اضافه شود. برای مثال ss به همراه دو روز lag، به این مفهوم که فعالیت وابسته تنها زمانی میتواند شروع شود که دو روز از زمان شروع فعالیت مستقل گذشته باشد. ممکن است بخواهید عملیات سفید کاری را همزمان با گچ و خاک طبقات آغاز کنید، اما باید ابتدا کمی فعالیت گچ و خاک پیشرفت کند که بتوانید فعالیت سفیدکاری را آغاز کنید، در این حالت یک رابطه SS با lag چندین روزه ایجاد خواهید کرد.

FF یا FinishToFinish : به این مفهوم است که پایان فعالیت غیرمستقل وابسته به پایان فعالیت مستقل است.

SF یا StartToFinish: به این مفهوم است که پایان فعالیت غیرمستقل وابسته به شروع فعالیت مستقل است. این رابطه در میان انواع روابط موجود پیچیده ترین محسوب میشود و به ندرت میتوان درکی صحیح از آنرا میان فعالین مدیریت پروژه مشاهده کرد. در اینجا ابتدا فعالیت مستقل اتفاق می افتد و سپس فعالیت وابسته و منطق آن به این شرح است که تا زمانی که فعالیت مستقل شروع نشده، فعالیت وابسته اجازه پایان یافتن را ندارد. مثالی از این رابطه را میتوان به این ترتیب درنظر گرفت که شما یک دیزل ژنراتور با ظرفیت پایین در کارگاه خود دارید که نیاز است آنرا با یک دیزل ژنراتور جدید با ظرفیت بیشتر جایگزین کنید، اما واضح است که شما نمیخواهید کارگاه شما بدون برق بماند، پس در اینجا فعالیت دیزل ژنراتور قدیمی تنها زمانی اجازه دارد که پایان یابد که دیزل ژنراتور جدید شما راه اندازی شده باشد. پس در اینجا یک رابطه SF میان فعالیت ژنراتور جدید و فعالیت ژنراتور قدیمی وجود دارد.

همچنین از این رابطه برای برنامه ریزی عقب به جلو هم میتوانید استفاده کنید. برای مثال تصور کنید دو ساختمان مجاور یکدیگر را در حال ساخت دارید و فقط یک گروه اسکلت کار در اختیار شماست، به فیلم زیر دقت کنید تا استفاده از SF را در این حالت ببنید.

حال که با انواع مختلف ارتباطات و وابستگی میان فعالیتهای آشنا شدید، نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید امکان لحاظ تاخیر و تقدم به همراه ارتباطات میباشد، برای مثال ممکن است بخواهید فعالیت وابسته دو روز پس از اتمام فعالیت مستقل شروع شود و یا پنج روز قبل از آن، برای این منظور از مفاهیم Lag استفاده خواهید کرد که به مفهوم اضافه شدن زمان معینی به هر نوع از ارتباطات میباشد، توصیه میشود از مقادیر مثبت برای این منظور استفاده کنید که منطق ارتباطات حفظ شود. برای اینکار کافیست بر روی فلش نشاندهنده ارتباط دبل کلیک کرده و در بخش lag عددی را وارد کنید. با توجه به استفاده زیاد این موضوع بهتر است کمی زمان بگذارید و نحوه اثرگذاری آن بر چهار نوع مختلف ارتباط را بررسی کنید.

اکنون که با ارتباطات و منطق توالی فعالیتها آشنا شدید، باید فعالیتهای خود را به هم مرتبط کنید، برای اینکار نیز روشهای مختلفی قابل توصیه است که معمولا این توالی فعالیتها با هماهنگی تیم اجرایی پروژه و شرایط خاص پروژه و نقاط زمانی آن تعیین میشود. باید دقت داشته باشید که شما میتوانید یکسری قید زمانی نیز برای فعالیتها تعیین نمایید، برای مثال تعیین کنید که فعالیتی خاص دقیقا در تاریخی مشخص آغاز شود و یا دیرتر از تاریخی مشخص آغاز گردد، به هر حال دقت داشته باشید که توصیه اکید میشود که زمانهای پروژه خود را براساس منطق توالی فعالیتهای تنظیم کنید و تا جای ممکن از اینگونه قیدها استفاده نکنید چرا که ممکن است منطق برنامه را چشم پوشی نموده و نتایجی غیر واقعی ارائه کند.

با توجه به اینکه MSP به صورت خودکار و بلافاصله توالی تعریف شده را اعمال خواهد کرد، لذا پس از پایان این مرحله اولین برنامه زمانبندی شما آماده شده است. اما ضروری است به مفهومی دقت داشته باشید و آن هم اوقات کاری برنامه شما میباشد. به این مفهوم که احتمالا تیم اجرایی پروژه شما قرار نیست به صورت تمام وقت و در تمامی روزها کار کنند، پس لازم است که روزهای تعطیل را غیرفعال کنید، نرم افزار MSP امکانات فراوانی را در این خصوص در اختیار شما قرار میدهد.

دقت داشته باشید که توصیه میشود که پیش از وارد کردن فعالیتها تقویمهای خود و روزها و ساعات کاری آنرا تنظیم کنید. 

در MSP چند راه برای تعیین زمانهای کاری در قالب تقویمها (Calendar) در اختیار دارید:

– میتوانید یک تقویم کلی برای پروژه تعیین کنید که همه فعالیتها براساس آن کار کنند. (در روزهای کاری فعال باشند و در روزهای غیر کاری غیرفعال). این حالت به صورت پیش فرض حاکم خواهد بود.

– میتوانید تقویمی به هریک از فعالیتها اختصاص دهید که هریک جداگانه از تقویمی خاص تبعیت کنند. میتوانید این تقویمها را فقط برای فعالیتهای خاصی تنظیم کنید.

– میتوانید برای منابع خود تقویمهایی تعریف کنید که فعالیتها براساس دردسترس بودن منابعشان فعال یا غیر فعال شوند.

 

========== در حال به روزرسانی ========

 

 

آموزش تصویری ms project 2013 – : آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پنج بعدی پروژه ها

با معرفی رویکرد نوین BIM ( مدلسازی اطلاعات ساختمان ) در صنعت ساخت از اوایل هزاره سوم میلادی، بسیاری از فرایندهای این صنعت دستخوش تحولاتی شده است که برنامه ریزی و کنترل پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و در حال تغییرات اساسی میباشد. با توجه به ناکارآمدی سیستم سنتی برنامه ریزی و کنترل پروژه که در سطح جهان و حتی در کشورهای پیشرفته همواره برنامه ریزی ها تفاوت چشمگیری با واقعیت داشته است، هم اکنون رویکردهای جدیدی مبتنی بر متدولوژی BIM برای برنامه ریزی و کنترل پروژه معرفی شده است. در این رویکرد به جای استفاده از گانت چارتهای دو بعدی، برنامه زمانبندی در قالب مدل مجازی پروژه ارائه گردیده و در حقیقت یک شبیه سازی از مراحل ساخت با همکاری عوامل تدوین میشود.

با توجه به اینکه در روش BIM، مدلهای دیجیتال غنی از اطلاعات از پروژه پیش از ساخت تولید میشود، ایده برنامه ریزی و کنترل پنج بعدی، ادغام برنامه زمانبندی با این مدلهای مجازی میباشد به نحوی که بتوان شبیه سازی پیش از ساخت را با استفاده از این تلفیق به انجام رساند. با طی کردن این فرایند امکان دستیابی به برنامه ای به مراتب واقعی تر و جامع تر از پروژه ایجاد خواهد شد که این رویکرد با شتاب فراوان در سطح جهان در حال گسترش بوده و ضروری است فعالین این حرفه با آن آشنا شوند.

نرم افزاری که برای این فرایند از محبوبیت فراوانی برخوردار است نرم افزار Autodesk Navisworks میباشد که اخیرا کتابهای آموزش فارسی آن نیز ارائه شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک BIM برنامه ریزی و کنترل پروژه را متحول میکند مراجعه نمایید. شایان ذکر است اولین  دوره آموزش این رویکرد در ایران شهریورماه 1394 در دانشگاه پارس توسط گروه مهندسی OCPM برگزار گردیده است.

آموزش تصویری MSP 2013

 

فیلم آموزش ms project 2013 – : 

هرچند که فیلمهای آموزش فراوانی هم اکنون در خصوص نرم افزار ms project ارائه شده است اما گروه مهندسی OCPM با توجه به خلا موجود، تهیه فیلم آموزشی از مراحل تهیه برنامه زمانبندی و به روزرسانی آن برای یک پروژه واقعی را در دست اقدام دارد، این پروژه حرفه ای که به همراه فایلهای مربوطه ارائه خواهد شد به زودی از همین طریق اطلاع رسانی میگردد که میتواند قابلیتهای لازم جهت شروع کار حرفه ای در این خصوص را برای علاقه مندان فراهم نماید. اطلاعات تکمیلی به زودی ارائه میگردد.

 

آموزش نرم افزار پریماورا P6 : 

با توجه به اینکه نرم افزارها پریماورا به عنوان یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه در سطح جهان شناخته میشود که عملا رویکردی حرفه ای تر به این دانش دارد، آشنایی و تسلط به آن برای افرادی که میخواهند به صورت حرفه ای و خصوصا در پروژه های بزرگ و صنعتی مشغول به کار شوند بسیار مفید خواهد بود. در مطلب دیگری در همین سایت قصد داریم که آشنایی اولیه با این نرم افزار را قرار دهیم که رویکرد آن مشابه با رویکرد همین مطلب خواهد بود. علاقه مندان به یادگیری حرفه ای میتوانند در کلاسهای آموزشی این مجموعه نیز شرکت نمایند که اطلاعات آن متعاقبا اعلام میگردد.

 

===== انتهای مطلب آموزش تصویری ms project 2013 ========================

 

 

جدول لیست قیمت انوع مصالح ساختمانی

استعلام قیمت کار ساختمانی 2