فهرست بهای ابنیه 98

دانلود فهرست اکسل 96

فهرست بهای ابنیه 98
3.96 (79.16%) 166 votes

 فهارس بهای 98 از جمله فهرست بهای ابنیه 98 در بیست و هشت اسفند ماه سال جاری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر و ابلاغ گردید که در ادامه لینک دانلود آنها قرار گرفته است.

در تاریخ  بیست و هشت اسفند 97 طی بخشنامه  747815/97 سازمان برنامه فهرست بهای ابنیه 98 منتشر شده است که از لینک های زیر قابل دانلود است: 

فهرست بهای ابنیه 98

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 98

فهرست بهای تاسیسات برقی 98

فهرست بهای راه و باند 98

 

با توجه به شروع بازنگری در مبانی و آنالیزهای فهرست در سال 97؛ تغییرات عمده ای در برخی فصول شامل فصل پنج، شش، سیزده، چهارده، بیست ، بیست و یک و بیست پنج اعمال شده است که از قرار معلوم مابقی فصول نیز در فهارس بهای سالهای آتی بازنگری خواهد شد.

 

 

آموزش رویت برای مهندسین

 

کتاب آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین( ضرورت یادگیری Revit)

 

 

با توجه به افزایش قیمت بسیاری از مصالح در سال 97؛ ردیفهای فهرست بهای ابنیه 98 دچار تغییرات قیمتی ملموسی شده است که از آن جمله میتوان به افزایش قیمت ردیف تهیه و اجرای آرماتور به اعدادی مابین 4700 تا 5800 اشاره کرد و همچنین ساخت اسکلت فلزی که به حدود 6000 تومان برای هرکیلوگرم افزایش یافته است.

بررسی برخی موارد جدید در خصوص فهرست بهای ابنیه 98در ادامه درج شده است که به تدریج تکمیل خواهد شد:

بررسی تغییرات فصل پنجم فهرست بهای ابنیه 98 نسبت به فهرست 1397

 

 • عنوان فصل از “قالب بندی چوبی” به قالب بندی “غیر فولادی ” تغییر یافته است.
 • در ردیف های قالب بندی چوبی، اجرای کامل کار در هر ارتفاع دیده شده است. بابت ارتفاع و یا جدار خارجی هیچگونه اضافه بهایی به ردیف های قالب بندی پرداخت نمی شود. لذا بسیاری از ردیف های مرتبط با آنها حذف شده است.
 • هزینه های داربست، پیچ و مهره در ردیف های قالب بندی منظور شده است.
 • در صورت استفاده از چوب های غیرمشابه نراد خارجی 35 درصد کسربها به ردیف های مربوط تعلق می گیرد.
 • برای استفاده از تخته چند لا به جای چوب نراد خارجی پیش بینی های لازم نشده است.
 • ردیف 050802 در خصوص استفاده از فاصله نگهدار مخصوص جلوگیری از نفوذ آب، حذف شده و به جای آن ردیف های 060809 و 060810 در فصل ششم پیش بینی شده است.
 • ردیف های 050801 ، 050802،
 • برای قالب بندی بتن پشت جداول، کف سازی بتنی و مگر ردیف 050102 اضافه شده است.
 • برای قالب های یک طرفه دیوار، در صورت تأیید مهندس مشاور 20% به ردیف قالب دیوار اضافه می شود.
 • قالب بندی وجه قائم دال بتنی، از ردیف 050501 (ردیف قالب بندی تیر بتنی) پرداخت می شود.
 • در اندازه گیری قالب بندی دال های مرکب ، سطح تماس با بتن ملاک می باشد.
 • برای قالب بندی سطح فوقانی سطوح شیبدار، ردیف 050702 پیش بینی شده است که برای شیب بیش از 45 درجه قابل پرداخت بوده و برای شیب های کمتر از 45 درجه، منوط به دستور کار مشاور می باشد.
 • اضافه بهای قالب بندی سطوح منحنی فقط برای انحنا نسبت به محور قائم می باشد. برای محورهای افقی و یا ترکیب افقی و قائم باید قیمت ستاره دار پیش بینی شود.
 • برای عبور میلگرد یا داول از قالب چوبی ردیف 050905 اضافه شده است.
 • ردیف 050405 حذف و برای قالب بندی با استفاده قالب وافل ردیف های 051101، 051102 و 051103 پیش بینی شده است (الزامات گروه 11).
 • برای اجرای سقف های مجوف با قالب های ردیف های 051201 و 051202 اضافه شده است(الزامات گروه 12).
 • موارد زیر از فصل پنجم فهرست بهای ابنیه 98 حذف شده است:
 • ردیف 050808 در خصوص استفاده از قالب های گم که الزاما در کار باقی بمانند.
 • ردیف 050601 در خصوص قالب شناژ افقی روی دیوار.
 • 050806 مربوط به قالب های حکمی و بتن نمایان
 • 050901، 050902، 050904 به ترتیب مربوط به قالب بندی درزهای انبساط، تعبیه درز کف سازی و قالب بندی درزهای انقباضی.
 • 050405 مربوط به قالب های قابلمه ای (وافل)
 • 050801 مربوط به اضافه بهای جدارخارجی برای قالب های چوبی.
 • کلیه ردیف های مرتبط با ارتفاع برای قالب بندی دیوار، ستون، تاوه، تیر.

 

قابل ذکر است با حذف ردیف های فوق، شماره ردیف های فهرست بهای ابنیه 98 تغییر نکرده است.

کتاب Bim تحول صنعت ساخت در هزاره سوم

کتاب Bim  تحول صنعت ساخت در هزاره سوم