نرخ عوامل فهرست بهای 96

نرخ عوامل فهرست بهای 96
4.21 (84.29%) 14 votes

نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 21/03/1396 نرخ عوامل فهرست بهای 96 را منتشر نموده است.

نرخ عوامل به صورت تفکیکی در سه بخش دستمزد نیروی انسانی فهرست بهای واحد پایه 1396، نرخ مصالح فهرست بهای واحد پایه 1396 و نرخ ماشین آلات فهرست بهای واحد پایه 1396 در قالب فایل PDF ارائه شده است.

ضمنا فایل اکسل نرخ عوامل فهرست بهای 96 نیز ارائه شده است.

کلیه موارد فوق از لینک های زیر قابل دریافت می باشد.

 

دستمزد نیروی انسانی فهرست بهای واحد پایه 1396

نرخ مصالح فهرست بهای واحد پایه 1396

نرخ ماشین آلات فهرست بهای واحد پایه 1396

فایل اکسل نرخ عوامل فهرست بهای 96

 

ضمنا آنالیز بها ردیف های فهرست بها مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از لینک های زیر قابل دریافت می باشد:

تجزیه بهای فهرست بها – ابنیه

تجزیه بهای فهرست بها – تاسیسات مکانیکی

تجزیه بهای فهرست بها – تاسیسات برقی

 

تجزیه بهای ردیف های فهرست بها در سالهای 1389 و آخرین بار در سال 1394 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است. آخرین نسخه این تجزیه بها که طی بخشنامه شماره 11010/94 مورخ 94/8/7 ابلاغ گردیده مربوط به ردیف های فهارس بهای 1393 می باشد. لیکن در تجزیه بهای ابلاغی مذکور نرخ عوامل موثر درج نشده است.

قیمت های فهرست بها هرساله متاثر از عوامل مختلف نظیر نرخ تورم، افزایش دستمزد نیروی انسانی مطابق قانون کار و .. دستخوش تغییرات خواهد بود. به عبارتی دیگر بهای واحد هر ردیف و میزان این تغییرات بر اساس بهای واحد هر یک از عوامل موثر در تجزیه بهای ردیف های فهرست بها خواهد بود. از این رو به دنبال ابلاغ فهارس بها 96، نرخ عوامل فهرست بها 96 نیز جداگانه ابلاغ گردیده است.